Scoutinggroep Leif Erikson

Oudercommissie

De ouders van de juniorleden van Leif Erikson worden zoveel als mogelijk betrokken bij het functioneren van de verschillende speltakken. De oudercommissie is hiertoe een instrument en bestaat uit vier leden, allen ouders van kinderen binnen Leif Erikson.

De oudercommissie heeft een aantal taken. Een daarvan is het onderhouden van contact tussen de overige ouders van juniorleden, de groepsraad en de leiding van de verschillende speltakken. De oudercommissie sluit bijvoorbeeld aan bij de informatiebijeenkomsten voor ouders die door de leiding van de speltakken worden georganiseerd. Een tweede verantwoordelijkheid is het vertegenwoordigen van de ouders binnen de groepsraad van Leif Erikson. Ten slotte, binnen de organisatie van de ouderdag, welke een keer per twee jaar op de Vlietlanden wordt georganiseerd, speelt de oudercommissie een actieve rol.

Mocht je nog vragen hebben over bovenstaande informatie benader dan vooral de leden van de oudercommissie: Mariëlle Sinke-Kroon, Désirée Steegers, Maarten van de Kerk en Heleen Draijer. Tijdens de bijeenkomsten zijn wij herkenbaar aan het oranje shirt van de oudercommissie.

Contact

Contact informatie

  • Scoutinggroep Leif Erikson
  • Rouwkooplaan 21
  • 2251AP Voorschoten
  • 071 - 561 51 55